Šta je fina motorika i kako se ona razvija možete pročitati na sledećem linku.

Šta je to gimnastika za prstiće?

Jedan od načina stimulacije razvoja fine motorike jeste gimnastika (eng.-finger aerobics exercises) za prstiće. Deca koja imaju slabije razvijenu finu motoriku često se bore sa pisanjem (crtanjem, držanjem olovke,…) i nemaju dovoljno razvijenu ovu veštinu. Vežbice za prste pomažu da se razvije senzomotorna svest i da se razvije manipulativna spretnost (spretnost ruku i prstiju). Ova vrsta vežbe je dobra za zagrevanje pred pisanje, može se korisiti i u toku pauze u radu sa decom kako bi se razbila monotonija.

  • “Sklek pauka” – Početni položaj šake je takav da obe ruke spojimo tako da se dlanovima i prstima dodiruju. Zadatak je pomerati ruke tako da se dlanovi odvajaju, a prsti da ostanu u kontaktu. DSC_2824

 

  • “Pozdrav palca” – Početni položaj je takav da su šake postavljene tako da su dlanovi okrenuti ka gore (gledamo u dlanove). Zadatak je da se svaki prst dodirnemo sa palcem. U ovom zadatku možete menjati brzinu (“Neka palac dodirne brzo sve prste”), broj ponavljanja (“Neka palac dodirne svaki prst dva puta”) ili da se ovaj zadatak uradi sa rukama iza leđa.

DSC_2818

  • “Koji prst se javlja” – Početni položaj je da su šake na stolu, raširenih prstiju. Zadatak je da se svaki prstić podigne samostalno, ukoliko dete zna nazive prstiju (na ovaj način možemo vežbati i to), reći ćemo: “Podigni samo kažiprst”. Kada je dete malog uzrasta i ne poznaje nazive svakog prsta mi ćemo našom rukom pokazati koji prstić treba da podigne. Uvek pružimo mogućnost da par puta proba da podigne prst, ukoliko ne uspe da odigne samo npr. kažiprst sa podloge.

DSC_2819DSC_2820

  • “Sviramo klavir” – Početni položaj je takav da je dlan oslonjen na podlogu. Zadatak je da prsitće pomeramo tako da izgleda kao da sviramo klavir.

DSC_2822

  • “Rukavice za pisanje” – U ovoj aktivnosti pretvaramo se da polako stavljamo rukavicu na ruku. Rukavicu na svaki prst stavljamo pojedinačno. Zatim, oni mogu skinuti rukavicu, prst po prst. Ovo je takođe umirujuća aktivnost koja pruža senzornu stimulaciju kroz pritisak na zglobove prstiju.

DSC_2823

 

 


*Slike korišćene u tekstu su autorske i podležu autorskim pravima.

3 thoughts on “Gimnastika za prstiće – stimulacija razvoja fine motorike, I deo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.