Igra je najprirodniji, osnovni, vid aktivnosti svakog deteta u kojem dete zadovoljava potrebu za kretanjem, a kretanje je neohodno za organizam koji se razvija. Dete u igri razmišlja i pamti, uživljava se u različite situacije, opušta se i prenosi u svet mašte. Zato je važno ponekad usmeravati detetovu igru ka pokretnim igrama (osnovne pokretne aktivnosti, odnosno kretanja – hodanje, trčanje, skakanje, …).

Pokretna igra se može izvoditi u toku jutarnjeg vežbanja, tokom boravka dece u dvorištu ili kući, kao i u okviru izleta. Pokretne igre pre svega pružaju mogućnost zadovoljavanja potrebe za kretanjem,  imaju za cilj razvijanje fizičkih sposobnosti i poboljšanje čitavog organizma, kao i da pokreti postanu precizniji i usklađeniji. One omogućavaju razvoj detetove nezavisnosti, snalažljivosti i vere u sebe.

Ukoliko se pokretne igre sprovode u grupi zajednička pravila za svu decu podstiču razvoj disciplinovanosti, kao i kontrolu sopstvenih postupaka. Pokretnu igru možemo vezati za pesmu, priču,… Važno je da objašnjenje pravila igre bude kratko i jasno, kako bi igra bila uspešna.

Predlog pokretne pokretne igre:

1. Muzičke stolice
Jedna od najpoznatijih pokretnih igara jesu muzičke stolice. Za igru je potrebno pripremiti  stolicu za svako dete, koje okrenemo tako da je sedište okrenuto spolja 8mogu se koristiti i obruči, jastuci,…). Puštamo muziku. Dok traje muzika deca plešu, kruže ili izvode zadate pokrete oko stolica, kada prekinemo muziku, svako dete treba da potraži stolicu i da sedne. Nakon par krugova skanjamo jednu stolicu, kada muzika stane dete koje ostane bez stolice ispada iz igre (ono može da zadaje ostalima pokrete koje treba da izvode dok kruže oko stolica). Igra se nastavlja sve dok ne ostane samo jedno dete koje je pobednik igre.

2. Roda i žabe 
Jedno dete je roda, a ostala deca su žabe. Roda skakuće na jednoj nozi. Oko nje skakuću i  krekeću žabe koje ona pokušava dotaknuti rukom. Ona žaba koju uspe dotaći rukom, postaje roda. Ako se roda umori i stane na obe noge, prestanu se igrati i izaberu novu rodu. Igra se može igrati i na ispadanje. Roda lovi žabe sve dok ne ostane jedna koja u idućoj igri postaje roda.

Svaka igra u kojoj se dete kreće može biti svrstana u pokretnu igru, takođe uvek možete pitati i dete da da ideju za igru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.