Šta je disharmoničan razvoj?

Disharmoničan razvoj odnosno dijagnoza F83 predstavalja zaostajenje ili odskakanje u razvoju određenih oblasti deteta (psihomotorika, govor, emocije, inteligencija), dok su ostale oblasti tipične ili prilbližne za uzrast deteta.

Plastično objašnjeno na primeru možemo reći da je disharmoničan razvoj kašnjenje u motornom razvoju i senzornom povezivanju, dok su ostale funkcije tipične za uzrast deteta.

U većini slučajeva kada je ova dijagnoza u pitanju radi se o jednom ili dva razvojna područja koja odstupaju od tipičnog, a ukoliko se radio o neujednačenom razvoju na celokupnom nivou tj. u svim razvojnim oblastima onda govorimo o pervazivnom razvojom poremećaju.

Šta se podrazumeva pod disharmoničnim razvojem?

Pod dijagnozom F83 mogu se pronaći različiti govorni poremećaju, ADHD, ADD, disgrafija, disfazija, disleksija, razvojna dislalija, razvojna dispraksija, intelektualna inhibicija, selektivni mutizam, razvojne disgnozije.

To znači da se pod ovom dijagnozom mogu voditi različiti poremećaji koji su posledica smetnji u razvoju psihomotorike, govornog područja, saznajne oblasti, emocija ili intelekta.

Dete sa usporenim razvojem razvija se sporije od očekivanog i zbog toga kasni u odnosu na decu svog uzrasta. Postoji mogućnost da deca usporenog razvoja “nadoknade” zaostajanje u razvoju i sustignu decu svog uzrasta, ali je za to neophodno da se razvoj odvija bržim tempom od normalnog za dati period.

Diferencijalna dijagnostika?

Pojmove koje bi trebalo razlikovati jesu disharmoničan razvoj i razvojna kašnjenja.

Razvojna kašnjenja su blaga odstupanja od razvojnih normi u bilo kojoj od razvojnih oblasti. Ova kašnjenja često se sama od sebe izgube, dete jednostavno nadoknadi zaostatk kroz igru u podsticajnoj okolini ili uz blagi ciljani razvojni podsticaj (Tomić, 2017).

Važno je znati:

  • Dinamika razvoja je individualna za svako dete.
  • Sam razvoj ne teče pravom linijom, već ima svoje “uspone” i “padove”.
  • Svako dete u svom razvoju ima tzv. “platoe” koji predstavljaju period kada se dete zadržava u određenoj fazi kako bi “utvrdila” znanje.
  • Sa donošenjem dijagnoze i konačnog zaključka ne treba žuriti.
  • Dijagnostika se vrši opservacijom i procenom adekvatnim testovima i skalama razvoja od strane stručnjaka – na taj način se određuje stešen integrisanosti deteta u odnosu na hronološke kriterijume.

Kada se susretnete sa dijagnozom F83, pored stučnog vođenja i praćenja razvoja deteta važno je stvoriti i stimulativnu sredinu kod kuće, jer ste vi ti koji su sa detetom svaki dan. Važno je da se sa detetom komunicira, da se opisuju radnje i zbivanja oko njega, da se dopusti da dete slobodno istražuje svet oko sebe, kao i da se podstiče detetova samostalnost.

Razvojnu mapu možete videti klikom na linkove ispod:


Literatura:
1. Bojanin S. : “Neuropsihologija razvojnog doba i opšti reedukativni metod”
2. Kovačević D., Bojanin S., Išpanović V. :“Priručnik za procenu psihomotornog razvoja predškolske dece”
3. Ćordić A., Bojanin S. : “Opšta defektološka dijagnostika”

3 thoughts on “F83 – Disharmonični razvoj

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.