Prvo i osnovno – šta je to brain gym?

Aktivnosti koje se sprovode u “teretani za mozak” produkt su Brain Gym International organizacije. Brain gym podrazumeva 26 aktivnosti (vežbi) kojima su u osnovi pokreti, koji su prirodni tokom prve godine života kada dete uspostavlja koordinaciju oko-ruka, koordinaciju ruku i nogu, kao i celog tela. Ovaj program razvijali su G.E.Dennison i P.D.Dennison koji navode da je međuzavisnost kretanja, spoznaje i primenjenog učenja osnova ovog programa. Autori navode da ovi pokreti utiču na razvoj koncentracije, akademskih veština (pisanje, čitanje,…), koordinacije tela, razvoj pamćenja, kao i na razvoj organizacionih sposobnosti.

Karakteristično za ove aktivnosti jeste da su kratke i da ih možemo obaviti i u malom prostoru. Program podrazumeva zabavne pokrete koji su osmišljeni tako da “aktiviraju” mozak, otud i naziv “Brain gym”. U literaturi kao razlog zašto su ove aktivnosti značajne navodi se da one oslobađaju od stresa, troše višak energije kod dece (često se primenjuje u radu sa decom koja imaju ADHD), a ujedno i utiču na poboljšanje učenja. Ove vežbe se mogu sprovoditi na svim uzrastima, od najmlađeg uzrasta do školskog.

Ovde navodimo nekoliko aktivnosti iz Brain gym-a

  • “Lenja osmica” (eng. Lazy 8)

Dete crta na papiru ili u vazduhu prstima broj osam koji leži (iliti znak za beskonačno). Crta se i sa dominantnom i sa nedominantnom rukom. Kada dete koristi svoju nedominantnu ruku razvijaju se delovi u mozgu koji utiču na razvoj kreativnosti, pa se ova aktivnost preporučuje kao uvod u crtanje ili pisanje sastava. Crtanje sa dominantnom rukom opušta mišiće ruke i ručni zglob i dobra je aktivnost za pripremu za duže pisanje. Crtanje “lenje osmice” počinje od sredine, a dete bi trebalo da provede oko minut u ovoj aktivnosti.

  • Cik cak (eng. Cross crowl)

Ova aktivnost pomaže u trošenju viška energije i time pomažu da se poboljša koncentracija i pažnja. Cik cak pokreti takođe stimulišu razvoj koordcinacije, orijentacije i kretanja. Aktivnost se sprovodi tako da dete treba da pipne svojim levim laktom desno koleno, pa obratno, pokreti se mogu sprovoditi i u stojećem i u sedećem položaju, a trebalo bi da traje oko 2 minuta.

  • Duplo crtanje (eng. Double doodle)

Ova vežba podrazumeva istovremeno crtanje sa obe ruke. Ova aktivnost utiče na razvoj detetovih veština učenja, akademskih veština.

  • Šešir za razmišljanje (eng. Thinking cap)

Dete drži oba uha tako sa kažiprstom i palcem i pritiska (masira) uho od početka do kraja (od ušne resice ka gore). Ova aktivnost pomaže razvoj detetovog sluha, kao i kratkotrajne memorije.

  • Udica (eng. Hook up)

Vežbu sprovodimo u stojećem, sedećem ili ležećem položaju. Dete treba da prekrsti levi skočni zglob preko desnog, ispreprluće prste na rukama i da ih prbliži na grudi. Važno je da disanje bude duboko. Ovu aktivnost sporvodimo onda kada želimo da bi se relaksirali i “otvorili” um.

Savet koji se navodi, jeste da se pre primene neke od ovih aktivnosti popije čaša (gutljaj) vode kako bi se dobila energija.

brain gym2


Slika je preuzeta sa interneta.

2 thoughts on “Brain Gym – gimnastika za mozak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.