Pozivam vas na online seminar – SENZORNA IGRA I IGRA KAO TERAPIJA

DATUM ODRŽAVANJA: sledeći termin – 2023. godina
VREME ODRŽVANJA:
MESTO ODRŽAVANJA: Zoom platforma
VREME TRAJANJA: 3 sata 30 minuta

Edukacija je namenjena defektolozima, logopedima, pedagozima, vaspitačima, psiholozima, socijalnim radnicima i svim stručnjacima (i budućim stručnjacima) koji rade sa decom.

NAKON ZAVRŠENOG SEMINARA DOBIJA SE POTVRDA O UČEŠĆU.

Broj učesnika je ograničen.

UČEŠĆEM NA OVOM SEMINARU SAZNAĆETE I NAUČITI

U prvom delu edukacije pričamo i odgovaramo na sledeća pitanja:

  • Šta definišemo kao igru i kako delimo igru?
  • Šta je terapija igrom?
  • Koji su osnovni elementi terapije igrom, a da se mogu primeniti u svakodnevnim rutinama i tretmanu?
  • Kako se koriste i osmišljavaju različite terapeutske igre?

U drugom delu edukacije pričamo i odgovaramo na sledeća pitanja:

  • Šta je senzorna integracija i kako utiče na razvoj deteta?
  • Koji su najčešći poremećaji senzorne integracije?
  • Kako osmisliti i sprovesti aktivnosti koje podstiču razvoj senzorne integracije?

Kotizacija za učešće na online seminaru “Senzorna igra i igra kao terapija” iznosi 4400 dinara, odnosno 44e za uplate van Srbije. Plaćanje je moguće preko računa ili putem PayPal-a.

Broj mesta je ograničen. Nakon završenog seminara dobija se potvrda o učešću.

O VODITELJIMA SEMINARA:

Svjetlana Cakić, master pedagogije, SI pedagog

​Po zanimanju master pedagogije, zaposlena na mestu stručnog saradnika-pedagoga u JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka. Takođe, je senzorno-integracijski pedagog i praktičar terapije igrom. Pored rada sa decom, bavi se i obrazovanjem odraslih, certifikovani je trener trenera koji rade sa odraslim osobama, sa dugogodišnjim iskustvom u izradi kurikuluma, organizaciji i implementaciji različitih edukacija. Suosnivač je Pedagoške zajednice čija je misija obezbediti optimalne uslove za svako dete, kako bi ono samo moglo da ostvari svoj razvojni maksimum.

Bojan Radović, defektolog, ​praktičar terapije igrom i REiKB terapije

Po zanimanju defektolog, ​zaposlen u centru za decu sa smetnjama u razvoju. Pored rada u centru, radi i razvija ličnu privatnu praksu za rad sa decom sa poteškoćama u razvoju kao i decu sa emotivnim i ponašajnim poteškoćama. U radu pored defektoloških tretmana, primenjujem terapiju igrom i REiKB terapiju. Suosnivač Pedagoške zajednice čija je misija da budemo zajednica i mesto na kome će deca, mladi i njihovi roditelji/staratelji i stručnjaci koji rade sa decom moći da dobiju podršku za omogućavanje optimalnog razvoja dece i mladih kroz sve njihove razvojne aspekte.

Marija K. Ršumović, master defektolog, Marte Meo praktičar

Po zanimanju defektolog, Marte Meo praktičar, autor edukativnog bloga http://www.pitajtedefektologa.com gde svakodvneno deli savete i ideje za učenje kroz igru. U privatnoj praksi je sedam godina unazad i time se i dalje bavi u sklopu Udruženja „Moj način“ u Beogradu. Autorka je seminara „Procena razvoja i tretman kroz igru“ kojim želi da mladim i budućim kolegama pruži praktična znanja i kako da igru i igračke iskoriste za dobrobit deteta.
„Verujem da su deca ta kojoj ostaje svet, a na nama je da im pružimo što bolje prilike da uče– da uče kroz igru.“

Učešće je moguće otkazati isključivo putem mail-a (na adresu pitajtedefektologa@gmail.comnajkasnije 5 dana pre početka modula. Učesnici koji su odustali nakon tog roka ili se ne uključe na edukaciju, nemaju pravo povrata kotizacije.Ukoliko učesnik otkaže učešće u roku, može iskoristiti kotizaciju za neki od narednih termina o kojima će biti naknadno obavešten ili dobiti povrat novca. Popunjavanjem prijave prihvatate uslove učešća na edukaciji.